På dessa sidor presenteras klubbens medlemmar med utgångspunkt från deras båtar.