Vaxholm

<<Tillbaka

De vasskantade vikarna i vattnen innanför Vaxholm har blivit ett av våra hemmavatten. Den söndersprängda innerskärgården erbjuder ett bra fiske efter framförallt gädda. Om det beror på att vi mest fiskar efter gädda eller att vi rent av är dåliga på andra fiskar låter vi vara osagt. Bästa fisket brukar vi som vanligt ha i samband med gäddleken i månadsskiftet april/maj och det är kanske ingen slump att de tre sista gäddklubbrekorden är tagna i dessa vatten under just denna tid. Under gynsamma dagar (läs tursamma) kan även havsöringen slå till och förgylla tillvaron för den tålmodige gäddfiskaren. Det är svårt att säga i precis vilken vasskant fiskarna står då det i princip är idealiska förhållanden överallt. Man får helt enkelt plocka fram sin gamla Napp & Nytt och läsa sig till hur fiskarna flyttar sig med väder och årstider.

8.2kg vägde denna gädda då den tillfälligt hälsade på ovan ytan

 

 

Trälhavet har de senaste åren fått ett allt bättre havsöringsfiske. Om det beror på att det blivit mer öring i sjön eller om det är sportfiskarna som ökat i antal vet vi inte. Även om kanalen i Åkerberga rustats upp och numera är öringsförande tror mest på det senare. Fisket kommer igång i slutet av oktober och håller i sig till i maj. Populäraste området för öringsfiske är den norra stranden av Trälhavet. Vid Brevik och Lerviks udde ser man ofta gubbarna stå uppradade längs stranden. Är man båtburen är det inte helt fel att nöta runt Trälhavsgrundet och Tisterön. Om marinen skulle få för sig att riva upp förbudsområdena kring Oxdjupet så hade nog även detta ställe kunnat rekommenderas

Denna klubbens första havsöring vägde 2kg då den togs på en Nils Master-vobbler. Nu för tiden är den uppäten.

 


Hamnkrogen i Vaxholm

Närheten till Vaxholm i allmänhet och Hamnkrogen i synnerhet gör även den bistraste höstdag riktigt trivsam. Dessutom serverar de mat om man är hungrig.

<<Tillbaka